Angleščina na maturi

Angleščina na maturi                                                                                    info@speakup.si

Samo 10,5 € na uro za 30 – urne tečaje. Ne čakaj na maj, prijavi se zdaj!

Maturitetni tečaji

*cena velja za skupino z najmanj 4 udeleženci.

Priprave na maturo iz angleščine

Maturitetni tečaji angleščine za dijake tretjih in četrtih letnikov.

Izvajamo maturitetne tečaje angleščine za poklicno in splošno maturo. Tečaji bodo potekali v majhnih skupinah (največ 4 osebe), 2x tedensko po 2 šolski uri (ponedeljek in petek od 19:00 do 20:30, začnemo 15.10.2018).

Lokacija: Trdinov trg 14, Mengeš

Namenjeni so vsem, ki želijo hitro obnoviti znanje jezika ter se dobro pripraviti na maturo.

Program maturitetnega tečaja je usklajen z zahtevami za maturo in obsega pregled celotne snovi, bralno, slušno in slovnično razumevanje, pisanje esejev in pisem ter dodatne vaje in naloge za utrjevanje snovi.

Zakaj izbrati Speak Up? Ker učence znamo motivirati ter jih pripraviti na maturo na zabaven in učinkovit način. Pričakajte maturo brez skrbi.

Struktura tečaja:  Bralno in slušno razumevanje vsebuje naloge izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti);

naloge povezovanja (npr. naslova z besedilom, povedi in odstavka, delov povedi ipd.); naloge alternativne izbire (izbira pravilnega odgovora od dveh možnosti); naloge urejanja in razvrščanja (določitev pravega zaporedja povedi ali odstavkov ipd.); naloge doplonjevanja (dokončevanje ali vstavljanje povedi ipd. ); naloge s kratkimi odgovori (zapis eno- ali večbesednih odgovorov); kombinacije tipov nalog (kratki odgovori + alternativni tip ali alternativni tip + izbirni tip + kratki odgovori ipd.)

Poznavanje in raba jezika

Poznavanje jezikovnih elementov se v vseh nalogah preverja v sobesedilu. Naloge so izbirnega tipa (izbira pravilnega odgovora od več možnosti); naloge dopolnjevanja (izpolnjevanje praznih mest v besedilu z a) danimi besedami ali besednimi zvezami, b) brez danih besed ali besednih zvez, c) z besedami, ki morajo biti postavljene v pravilno obliko npr. glagoli, sobomenami/protipomenkami, zaimki ipd.); premi govor (v odvisnega ali nasprotno, parafraziranje ipd.)

Pisno sporočanje

– pisni sestavek v obliki pisma, elekronskega sporočila, članka, zgodbe ipd.

– daljši pisni sestavek (argumentativno, pripovedno, opisno ali drugačno besedilo)

– esej, ki pokaže razumevanje posameznega umetnostnega besedila in/ali primerja obe predpisani umetnostni besedili.

Priprave na ustni izpit in literatura

Ukvarjali se bomo z nalogami odprtega tipa (tvorjenje besedila): 1. pogovor na podlagi besedilne ali slikovne iztočnice; 2. vodeni pogovor o temi, obravnavani pri pouku; 3. interpretacija umetnostnega besedila oziroma odlomka umetnostnega besedila in pogovor o temi.

Literatura za ustni in pisni del izpita: Animal Farm – George Orwell;  An Ideal Husband – Oscar Wilde

Poleg že navedene literature, za splošno maturo na višji ravni bodo obravnavani: Sonnet 130 – W. Shakespeare; The Lake Isle of Innisfree – W. B. Yeats; In Flanders Fields – John McRae; The Road Not Taken – Robert Frost; Phenomenal Woman – Maya Angelou.

 

 

Namenjeni so vsem, ki želijo hitro obnoviti znanje jezika ter se dobro pripraviti na maturo.

Program maturitetnega tečaja je usklajen z zahtevami za maturo in obsega pregled celotne snovi, bralno, slušno in slovnično razumevanje, pisanje esejev in pisem ter dodatne vaje in naloge za utrjevanje snovi.

 

Nismo davčni zavezanci. DDV se ne obračunava. Cene veljajo za leto 2020. Pridržujemo si pravico odpovedi tečaja v primeru nezadostnega števila prijav.